Településtervezés

A fenntartható fejlesztés elve megköveteli, hogy a termelési és gazdasági növekedés, valamint az ezt szolgáló területfejlesztés és a természeti erőforrások használata a táj és a települések gazdagodásával, a környezeti elemek minőségének javulásával, értékeinek megőrzésével, a tartós növekedési folyamatokat hosszú távon biztosító környezet-állapotok fenntartásával és a létfeltételek javításával járjon együtt. Az ezt elősegítő tervezéshez-fejlesztéshez, ill. szakmai irányításhoz olyan területi szemléletű szakemberekre van szükség, akik a környezet-használat, a környezetterhelés és a területfejlesztés, a tájrendezés, az urbanisztika globális, kontinentális, országos és helyi problémáinak felismerésére, előrejelzésére, ezek elvi és gyakorlati megoldására, konfliktusainak kezelésére, valamint az általános tájépítészeti, településrendezési, környezetminőségi, természet- és tájvédelmi, település-értékvédelmi követelmények szakmai érvényesítésére egyaránt felkészültek.