NYÍRTASS ORTODOX ZARÁNDOKHÁZ építési engedélyezési terve

Tervezés
320m2
Nyírtass, Bem u. 22. (hrsz.268/4.)